Üfürüm nedir?

Kalp ve damarlardaki kan akışının yol açtığı, hekimin muayene sırasında kalbi dinlerken duyduğu “üfleme” şeklindeki seslere üfürüm denir.

Doğuştan ve sonradan gelişen kalp hastalıklarının hemen hemen tümünde kan akımının bozulması nedeniyle üfürüm duyulur. Bununla birlikte çocuklarda en sık karşılaşılan üfürümler kan akımında bir bozukluk olmadan duyulan üfürümlerdir. Bu üfürümlere “masum üfürüm”, “normal üfürüm” gibi isimler verilir.

"Masum üfürüm" kalpte bir hastalık olmadığını en iyi ifade eden terim olduğu için sıklıkla kullanılır. Deneyimli bir hekim çoğu zaman duyduğu üfürümün masum olup olmadığını ayırt edebilir. Üfürüm masum ise ileri bir tetkik yapılmasına gerek yoktur.

Hekim üfürümün niteliği konusunda emin olamadıysa hastayı bir çocuk kalp hastalıkları uzmanına yönlendirmelidir. Bazı durumlarda üfürümün masum olup olmadığını muayene ile ayırmak güç olabilir, bu durumlarda uygulanacak ekokardiyografi tanıyı kesinleştirmedeki en emin yöntemdir.

Üfürümler neden oluşur?

Üfürümler türbülanstan oluşur. Normalde kan, damar içinde ve kalp boşluklarında düzenli olarak akar. Dolayısı ile türbülans oluşmaz. Ancak bazı durumlarda bu düzenli akış bozulur ve türbülans ve buna bağlı üfürümler oluşur.

Doktor ne tür bir anormalliğin üfürüme yol açtığını, seslerin yüksekliğine (zorlukla duyulabildiği gibi normal kalp seslerini örtebilecek şiddette de olabilir), en iyi duyulduğu noktaya, yayıldığı yerlere, tipine (müzikal ya da titreşimli, sert, haşin, titreşen yayın çıkardığına benzer bir ses, ya da yuvarlanma sesi gibi) dayanarak çoğu kez söyleyebilir.

Belirtileri nelerdir?

Eğer kalp üfürümü ciddi olmayan zararsız bir üfürüm ise büyük ihtimalle başka bir belirti ortaya çıkarmaz. Anormal kalp üfürümleri ise stetoskop ile dinlendiğinde duyulan anormal seslerin dışında başka bir belirti vermez. Ancak eğer aşağıda sıralandığı gibi bazı belirtilerle karşılaşırsanız, üfürümler daha ciddi bir problemin belirtisi olabilir:

üfürüm

• Özellikle parmak uçları ve dudak kısımlarındaki cildin mavi renkte görünmesi,
• Ani şişkinlik ve kilo alımları yaşanması,
• Nefes darlığı, 
• Kronik öksürük,
• Karaciğerlerde büyüme,
• Boyun damarlarında genişleme,
• İştahsızlık ve normal büyümede problem yaşanması (bebeklerde),
• Hiç efor sarf edilmediği ya da az efor sarf edildiği halde aşırı terleme olması, 
• Göğüs ağrısı,
• Baş dönmesi,
• Bayılma gibi.

Anormal kalp üfürümleri

Çoğu kalp üfürümü ciddi olmamasına rağmen bazıları herhangi bir kalp problemi ile sonuçlanabilmektedir. Çocuklardaki anormal üfürümlerin ana nedeni bebeklerin konjenital kalp defekti ile doğmuş olmalarıdır. Kalp üfürümlerine neden olan doğumsal kalp kusurları şunlardır:

Kalpte veya kardiyak şantlarda delikler

Çocuklarda görülen kalp üfürümleri “septal defekt” olarak bilinen kalp odacıkları arasındaki duvarlarda mevcut olan delikten kaynaklanabilir. Deliklerin konumu ve büyüklüğüne bağlı olarak durum ciddi olabilir ya da olmayabilir. Kalp boşlukları veya kan damarları arasında anormal kan akışı olduğunda şant oluşur.

Kalp kapak anormallikleri

Konjenital kalp kapak anormallikleri doğumla birlikte gelir ancak yaşamın ileri yaşlarına kadar bazen fark edilmez. Kalp kapak sorunlarına kapaklar arasındaki darlıktan dolayı yeterli kan geçişine izin verilmemesi ya da kapakların tam kapanmamasından dolayı sızıntı olması gibi örnekler verilebilir. Anormal kalp üfürümlerine kalbin yapısına zarar veren enfeksiyonlar ve diğer koşullar gibi aşağıda yazılı olan faktörler de neden olmaktadır. Bu tip etkenler çocuk ve yetişkinlerde daha sık görülür.

Sözlükte "üfürüm" ne demek?

1. Kalp kapakçıklarındaki bir bozukluk nedeniyle ortaya çıkan sayrılık.

Üfürüm kelimesinin ingilizcesi

murmur

Yorumlar

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Yorum ekle

Vazgeç