Sözlükte "üfürüm" ne demek?

1. Kalp kapakçıklarındaki bir bozukluk nedeniyle ortaya çıkan sayrılıküfürüm

Üfürüm kelimesinin ingilizcesi

murmur